545 pan.21a ; kwatera IIC
009300
Picea abies 'Will's Zwerg' Krüssm. 1972 {J. Bruns/H. Wills 1936 ?/?}
syn.: Picea abies 'Obergärtner Bruns' hort., Picea abies 'Wills Zwerg'
¦wierk pospolity 'Will's Zwerg'
Kar³owaty k r z e w do 2 m wysokoci, bardzo gêsty. Jasnozielone jednoroczne pêdy kontrastuj± z zielon± barw± krzewu. U p r .: odmiany b. mroz. (>- 29 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1996.