546  pan.21a ; kwatera IIC
004160
Abies × arnoldiana 'Jan Pawe³ II' Kurowski 1980 {Arboretum w Rogowie ok. 1980}
Jod³a Arnolda 'Jan Pawe³ II'
Wyrasta w du¿e drzewo o pokroju sto¿kowatym i charakterystycznym zielono¿ó³tawym zabarwieniu.
I g ³ y du¿e, szerokie, b³yszcz±ce, od spodu kredowobia³e. Ronie silnie i zdrowo (cyt. za: K. Dolatowski 1999). U p r .: mroz. (- 29 °C).