55 pan.1a; kwatera VIB
003680
Catalpa bignonioides Walter 1788 'Aurea' {Francja <1877}
syn.: Catalpa bignonioides var. aurea Lavalle 1877
Surmia zwyczajna 'Aurea', syn.: Surmia bignoniowa odm. zocista
D r z e w o do 8 -10 m wysokoci, o regularnej, szerokokulistej koronie nisko osadzonej na pniu, ronie do szybko. L i c i e sezonowe, do 20 cm d., wyduone, szerokojajowate, zwykle bez klap, spodem pokryte woskami, krtko zaostrzone, u nasady sercowate; mode intensywnie te (!), pniej jasnozielone. U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 C). Z a s t .: cenna odmiana do sadzenia pojedynczo w zestawieniach kolorystycznych; obecnie czsto produkowana jako drzewo alejowe, wtedy szczepiona na wysokim pniu. P o c h .: Firma Herm. A. Hesse 1990.