550 pan.21a ; kwatera IIC
003005
Rhododendron vaseyi A.Gray 1879
Subg. Pentanthera, Sect. Rhodora
syn.: Azalea vaseyi (A.Gray) Rehder 1899 Biltia vaseyi (A.Gray) Small 1903, Rhododendron vaseyi A.Gray f.
album (Bean) Rehder 1915, Rhododendron vaseyi A.Gray var. album Bean 1914
Azalia Vasey'a
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, w ojczy¼nie do 5 m, ronie bujnie, jest nieregularnie i lu¼no rozga³źziony. M³ode p ź d y pokryte w³oskami, pó¼niej nagie. L i c i e sezonowe 5 - 12 × 2 - 5 cm, eliptyczne do pod³ugowatoeliptycznych, d³ugo zaostrzone, z wierzchu ciemnozielone i nagie w m³odoci purpurowobr±zowe, brzegiem lekko pofalowane; ogonek liciowy 3= 8 mm d³. K w i a t y w IV/V, 2,5 - 3,0 cm d³., lejkowate do szerokodzwonkowatych z bardzo krótk± rurk±, 3 p³atki górne krótsze od dwóch dolnych, intensywnie róæowe, rzadko bia³e, cźtki pomarańczowe, czerwone lub zielone u nasady górnych p³atków; prźcików 7, kielich zielony z gruczo³owatymi w³oskami; zebrane po 5 - 8 w szczytowe kwiatostany. W y s t .: USA p³n. Karolina na wysokoci 1000 - 1500 m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia dost. mroz. (- 23 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). Jedna z naj³adniejszych azalii o duæej wartoci dekoracyjnej, w uprawie od 1924 r. W a r t o  w i e d z i e ę : nazwa gatunkowa przypomina o zbieraczu rolin i odkrywcy tego gatunku G.S. Vasey'u (1822 - 1893).
P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1989.