fot.36
551 pan.21a; kwatera: IIC, IIIF, VIA, XIIB;
002967
Rhododendron mucronulatum Turcz 1837
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Rhodorasta
syn.: Rhododendron mucronulatum Turcz var. acuminatum hort., Rhododendron mucronulatum Turcz. f.
ciliatum (Nakai) Kitag. 1979, Rhododendron mucronulatum Turcz. var. ciliatum Nakai 1919, Rhododendron
taquetii
H.Lév. 1913
æanecznik ostrokończysty
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, w ojczy¼nie 1 - 3 m, o pźdach cienkich, w m³odoci rdzawobr±zowych i pokrytych krótkimi gruczo³kowatymi w³oskami. P ź d y starsze z szar± kor±. L i c i e dwusezonowe 4 - 12 × 1,2 - 2,5 cm, eliptycznolancetowate, bardzo cienkie, na wierzcho³ku ostro zakończone krótkim twardym kolcem (st±d nazwa), brzegi + pokryte szczeciniastymi w³oskami, obustronnie jasnozielone, od spodu pokryte gźsto tarczkami; w końcu lata brunatniej±, zim± nie zwijaj± siź w rurkź jak u R. dauricum (!). K w i a t y w IV/V, 2,2 - 3,3 cm d³. i 3,5 - 5,0 cm red. przed listnieniem, szerokolejkowate do dzwonkowatych, p³atki prawie zaokr±glone i zachodz±ce brzegami na siebie, lilioworóæowe (rzadko bia³e), korona do po³owy d³ugoci rozciźta i brzegiem + ow³osiona; pylniki ciemnopurpurowe; zebrane zwykle pojedynczo lub po 3 - 6 w przywierzcho³kowej czź¶ci pźdu. Owoce (torebki) we IX, 1- 1,7 cm d³., nasiona 0,6 mm red. br±zowe. W y s t .: Japonia; Chiny Hubei, Shandong; Mongolia; Pó³wysep Koreański; Rosja Amur. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); p±ki kwiatowe mog± byę uszkadzane podczas surowych zim, a kwiaty przez wiosenne przymrozki. Z a s t .: jeden z najwczeniej kwitn±cych róæaneczników. Ga³±zki ciźte w grudniu i umieszczone w mieszkaniu zakwitn± po 7 - 14 dniach. P o c h .: OB Phenian - 1989, OBUWr. Wroc³aw (oznaczenie zweryfikowane przez M.S. Aleksandrov±) - 1989; Chalipo Arboretum, Seul ofiarowali J.J. Widajowie - 1989.