553 pan.21a ; kwatera IIC
004395
Picea pungens 'Glauca Globosa' {A. Kluis Nurs. 1937/1955}
syn.: Picea pungens glauca nana Hesse, Picea pungens globosa Den Ouden
¦wierk k³uj±cy 'Glauca Globosa', syn.: ¦wierk k³uj±cy odm. sina kulista
Kar³owaty k r z e w o gźstej koronie w kszta³cie sp³aszczonej, nieregularnej pó³kuli, ronie bardzo powoli, do 8 mm rocznie. Starsze okazy osi±gaj± wysokoci do 1,5 m. I g ³ y wielosezonowe, 8 -12 mm d³., srebrzystoniebieskie. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1989.