554 pan.21a ; kwatera IIC
004380
Picea glauca 'Albertiana Conica' Bailey 1933
syn.: Picea albertiana conica Bean, Picea albertiana 'Conica' hort., Picea canadensis conica Beissn., Picea
glauca
'Conica' A. Rehder i J.G. Jack 1904, Picea glauca 'Conica' hort., Picea glauca f. Conica Rehder 1920,
Picea glauca var. albertiana f. conica Rehder
¦wierk bia³y 'Albertiana Conica', syn.: ¦wierk bia³y odm. stoækowata
Odmiana kar³owata, po 60 latach uprawy oko³o 4 m wysokoci, regularnie stoækowata, bardzo gźsta. P ź d y cienkie, kremowobia³e. I g ³ y bardzo cienkie, krótkie (10 -15 mm d³.), delikatne, jasnozielone; u³oæone promienicie. Podobna do Picea glauca 'Liliput' W.H. Welch 1979 {Le Feber & Co. <1979}. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), lubi stanowiska s³oneczne, os³oniźte, zaciszne. Jedna z najcenniejszych kar³owatych odmian wierka, atrakcyjna w ma³ych przydomowych ogrodach; niestety w okresie upa³ów i suszy bywa atakowana przez przździorki wtedy ig³y zmieniaj± zabarwienie i opadaj±. P o c h .: Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice - 1989.