555  pan.21a ; kwatera IIC
002726
Calluna vulgaris 'Minima'
syn.: Calluna vulgaris 'Nana', Calluna vulgaris 'Pendula'
Wrzos zwyczajny 'Minima'
K r z e w i n k a oko³o 10 cm wysokoci, poduszkowata, o cienkich jasnozielonych pźdach. Licie wielosezonowe zielone, zim± przebarwiaj± siź br±zowawo.Kwiaty w VIII-IX, nieliczne lub czźsto ich brak, purpurowofioletowe. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Gospodarstwo OgrodniczeSzkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski 1989.