556 pan.21a ; kwatera IIC
004326
Picea abies 'Nidiformis' Beissn. 1907 {Rulemann Grisson Baumsch. <1904}
syn.: Picea excelsa var. nidiformis Beissn. 1909
¦wierk pospolity 'Nidiformis', syn.: ¦wierk pospolity odm. gniazdkowata
Odmiana kar³owata, krzaczasta, szeroka i p³aska. U m³odych rolin porodku powstaje jajowate zag³źbienie, u starszych „gniazdo” zanika i krzewy wypiźtrzaj± siź wskutek nak³adania siź kolejnych warstw ga³źzi, staj± siź kopulaste lub zaokr±glone. P±czki ma³e, ciemnobr±zowe z sinym nalotem. I g ³ y krótkie, 7 - 11 mm, mocno sp³aszczone, z mikroskopijnymi z±bkami (!). Odmiana czźsto u nas spotykana, podobna do P. abies 'Procumbens' {Francja oko³o 1850 r.}, która ma ig³y bez z±bków, d³uæsze, 10 -15 mm, wzrost bujniejszy, pokrój sp³aszczony i szerszy. U p r .: b. mroz. (>- 29 °C).
P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie L. i G. Kurowscy, Końskowola ofiarowa³ L. Kurowski - 1990.