558 pan.21a; kwatera IIC
007756
Rhododendron lapponicum ((L.) Wahlenb. 1812 ?
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Lapponica
syn.: Azalea lapponica L. 1753, Azalea parvifolia (Adams) Kuntze 1891, Rhododendron confertissimum Nakai
1917, Rhododendron ferruginosa Pall. 1788, Rhododendron leachianum L.F.Hend. 1931, Rhododendron
palustre
Turcz. 1838, Rhododendron parviflorum F.Schmidt 1868, Rhododendron parvifolium Adams 1834
æanecznik lapoński
K r z e w kar³owaty, w Wojs³awicach do 0,8 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,05 - 0,45 × 0,6 - 0,9 m, trudny w uprawie i nietrwa³y. P ź d y cienkie, s³abo ulistnione i gźsto pokryte tarczkami. L i c i e wielosezonowe do 5 cm d³., lancetowate do jajowatolancetowatych, obustronnie pokryte tarczkami leæ±cymi dachówkowato jedna na drugiej, aromatyczne. K w i a t y w 1. po³.V, ma³e, dzwonkowate, fioletowopurpurowe do liliowofioletowych; zebrane najczź¶ciej po 3 na końcach pźdów. W y s t .: Alaska, Dania Grenlandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Korea P³n, Japonia, Chiny Iilin, Heilongjiang; Kanada Labrador, Yukon, Franklin, Keewatin, Manitoba, Quebeck, Kolumbia Br.; USA New Hampshire, New York; Rosja Magadan, Irkuck, Chito, Kamczatka, Jakucja, Amur, Sachalin, Chabarowsk. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), ¼le u nas rosn±cy prawdopodobnie z powodu zbyt d³ugiego okresu wegetacyjnego i zbyt wysokich temperatur, w uprawie od 1825 r. Opis taksonu nie jest zgodny z opisami podawanymi przez innych autorów (d³ugo¶ę lici, wysoko¶ę krzewu, barwa kwiatów) i jego oznaczenie jest w±tpliwe. Rolinź otrzymalimy pod nazw± R. lapponicum 'Hillier's Form', a opisu takiego taksonu nie uda³o nam siź odnale¼ę. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989.