565 pan.21b; kwatera IIIH
008769
Pinus strobus 'Nana' hort. et Knight 1850
syn.: Pinus strobus var. nana Beissn.
Sosna wejmutka 'Nana'
K r z e w p³askokulisty, gźsty, bardzo podobny (identyczny ?) do P. strobus 'Radiata'. W wieku oko³o 10 lat osi±ga zaledwie 0,5 - 0,7 m × 0,8 -1,0 m, starsze do 1,5 m red. I g ³ y 7 - 9 cm d³., zielone, od spodu niebieskawe, stercz± do góry i na boki nie zwisaj± (!). U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Arboretum Lene w ¦lizowie ofiarowa³ S. Sźktas - 1997.