567 pan.21b ; kwatera: IA, IIIH
011600
Pinus nigra 'Syców' {S. Sźktas 1989/Arboretum Lene Syców 1989/1998}
Sosna czarna 'Syców'
K r z e w po 10 latach uprawy 1 m red., p³askokulisty, bez przewodnika (!), zwarty, bardzo gźsty, boczne rozga³źzienia w okó³kach. Pźdy grube, sztywne. Przyrosty roczne 8 -12 cm (maks. 15 cm).   I g ³ y 7,5 - 9,5 cm d³., ciemnozielononiebieskie, k³uj±ce, ostro zakończone. S z y s z e k do tej pory nie zawi±za³a. Odmiana otrzymana w 1989 r., z czarciej miot³y znalezionej przez Stanis³awa Sźktasa w Rudnej k. Lubinia. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Jedna z piźkniejszych kulistych odmian wród sosen. Cenna do ogrodów skalnych i przydomowych. P o c h .: Arboretum Lene w ¦lizowie ofiarowa³ hodowca - 1993, 1994.