568 pan.21b ; kwatera IA
007761
Juniperus chinenesis 'Blaauw' Groot. 1940 {Blaauw & Co. ok. 1924}
syn.: Juniperus × media 'Blaauw' hort., Juniperus chinensis 'Blaauw's Varietet' hort.
Ja³owiec chiński 'Blaauw', syn.: Ja³owiec poredni 'Blaauw'
Odmiana krzaczasta o pokroju zbliæonym do litery V, ronie powoli, po 15 latach uprawy oko³o 1 m wys.; przewaæaj± wa³eczkowate pźdy z ³uskami barwy szarawoniebieskiej. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); interesuj±ca odmiana o ³adnym pokroju, godna polecenia do ma³ych ogrodów. P o c h .: Szkó³ka Rolin Ozdobnych J. i Z. Byczkowscy, Glinka ofiarowa³ J. Byczkowski - 1989.