fot.122
571  pan.21b; kwatera: IA, IIIC;
003625
Aristolochia macrophylla Lam. 1754
syn.: Aristolochia durior sec. Rehder 1921 non Hill 1773, Aristolochia Sipho L'Hr. 1784, Isotrema durius
(Hill.) H.Huber, Isotrema macrophylla (Lam.) C.F.Reed, Isotrema sipho (L'Hr.) Raf.
Kokornak wielkolistny
Krzew w uprawie pnie si do 5-6 m wysokoci, w ojczynie do 9-15 m, ronie szybko. P d y ciemnozielone, nagie, owijaj si wok podpr. K o r o w i n a i korzenie pachn aromatycznie. L i c i e sezonowe, 7-30(50) 7-30(45) cm, sercowate, z wierzchu ciemnozielone, od spodu janiejsze, w modoci pokryte delikatnymi woskami, pniej nagie; jesieni adnie te. K w i a t y w V/VI, z maym listkowym przykwiatkiem, fajkowate, okoo 3 cm d., z 35-klapowym, szeroko odstajcym, brzowofioletowym konierzykiem 1,5-2 cm red., na zewntrz tawozielone z fioletowym odcieniem; ukryte pod limi zwisaj po 1 - 2 w ktach lici, na szypukach 3-5 cm d. O w o c e we IX, zawizuj si rzadko, s to wyduone torebki 6-10 cm d. i 3 cm red., wisz na rolinie, podobne do maych ogrkw. W y s t .: wsch. tereny USA. U p r .: w zalenoci od pochodzenia od dost. mroz. ( - 23 C) do zad. mroz. ( - 26 C). Lubi gleby wiee, yzne, wilgotne, stanowiska cieniste lub pcieniste, odporny na warunki miejskie Wymaga silnych podpr. Z a s t .: jedno z atrakcyjniejszych pnczy na stanowiska zacienione, cenne do podsadzania pni starych drzew oraz jako cielca si po ziemi rolina okrywowa. W a r t o  w i e d z i e : kwiaty s puapkami dla owadw, ktre je zapylaj, jednak po pewnym czasie s z nich uwalniane. P o c h .: OBUWr Wrocaw 1989; ZFiA Bolestraszyce ofiarowa J. Pirecki 1996.