580 pan.22 ; kwatera IX
008978
Rhododendron 'Hultschin' {H. Robenek/D.G. Hobbie 1952/1976} (Gr. 5a Insigne)
[R. insigne × R. williamsianum]
żanecznik 'Hultschin'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 12 latach uprawy 1,2 m red., kulisty, często szerszy niż wyższy, zwarty. L i c i e wielosezonowe 11 - 12 × 4 - 4,5 cm, lancetowate, z wierzchu wypukłe, ciemnozielone i błyszcz±ce, od spodu oliwkowobr±zowe, bardzo ładne. K w i a t y w V, jasnoróżowe, janiej±ce ku rodkowi, z br±zowoczerwonymi cętkami; brzeg płatków pofalowany; kwiatostany szerokokuliste i zwarte. U p r .: mrozoodporno¶ć niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C); odmiana bardzo dekoracyjna dzięki oryginalnym liciom. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.