fot.76 88
587 pan.22 ; kwatera: IIA, IIC, IIIB, IIID;
007711
Rhododendron russatum Balf.f. et Forrest 1919
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Lapponica
syn.: Rhododendron cantabile Balf.f. ex Hutch. 1922, Rhododendron lucidum G.H.Ward 1932 non Franch 1895
i non Nutt.1853, Rhododendron osmerum Balf.f. et Forrest 1930 (błędnie)
Różanecznik czerwieniej±cy
K r z e w 0,5 - 1 m wysokoci, w ojczyĽnie do 1,5 m, zwarty i wyprostowany. P ę d y czerwonobr±zowe i gęsto pokryte tarczkami. L i c i e wielosezonowe 1,5 - 4 × 0,5 - 1,5 cm podługowate do szerokoeliptycznych, na wierzchołku zaokr±glone, u podstawy klinowate, obustronnie pokryte czerwonobr±zowymi tarczkami; ogonek liciowy + 8 mm dł. z tarczkami. K w i a t y w V, 1 - 2 cm dł., szerokolejkowate, o zmiennej barwie, od głęboko niebieskopurpurowej przez purpurow± do różowej, wewn±trz i na zewn±trz często z miękkimi włoskami i z tarczkami; rurka kwiatowa wewn±trz z włoskami, bez tarczek; 10 pręcików u podstawy z miękkimi włoskami; zebrane po 4 - 6 na końcach pędów. W y s t .: Chiny - Yunnan, Sichuan na wysokoci 3400 - 4300 m. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: szkółka w Litomylu - 1996; Rhododendronpark Bremen ofiarował A. Duży - 1989.