589 pan.22; kwatera IIA
010876
Rhododendron tschonoskii Maxim. 1870 var. tschonoskii
Subg. Tsutsusi, Sect. Tsutsusi
syn.: Azalia tschonoskii (Maxim.) Kuntze 1891, Rhododendron tetramerum (Makino) Nakai, Rhododendron
tschonoskii
Maxim. var. tetramerum Komatsu 1918, Rhododendron tschonoskii Maxim. f. tetramerum Makino
1904, Rhododendron tschonoskii Maxim. var. typicum f. tetramerum Makino et Matsum. 1912
Azalia Czonoskiego, syn. Azalia Tschonoskiego, Azalia Trzonowskiego
K r z e w 0,5 - 1,5 m wysokoci, w ojczy¼nie 0,3 - 2,5 m, ronie bardzo powoli, wyprostowany i zwarty. M³ode p ź d y cienkie i gźsto pokryte br±zowym kutnerem. L i c i e dwusezonowe skupione na końcach pźdów letnie 0,5 - 2,5 × 0,5 - 1 cm, w±skie do jajowatolancetowatych, na wierzcho³ku zaostrzone, obustronnie czerwonobr±zowe i pokryte miźkkimi w³oskami, krótkoogonkowe, jesieni± przebarwiaj± siź wspaniale na karminowoczerwono, natomiast licie zimowe pozostaj± przez ca³y czas zielone. K w i a t y w V/VI, 1,0 × 0,5 - 0,8 cm, bardzo drobne ukazuj± siź dopiero po rozwoju lici, rurkowate, 4 - 5(!)-p³atkowe, bia³e; 4 - 5 prźcików d³uæszych od korony (0,6 - 1,3 cm d³.) u podstawy pokryte w³oskami; szypu³ki kwiatowe 1 - 8 mm d³.; zebrane po 2 - 6 na końcach pźdów. W y s t .: Japonia wyspy Hokkaido, Honsiu, Kiusiu, Shikoku, Korea P³d., Wsch. Syberia. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); wprowadzony do uprawy w 1878 r. przez Ch. Mariesa. W a r t o w i e d z i e ę : nazwa nadana ku czci Czonoskiego, nazywanego teæ Sukawa Chonosuke (1841 - 1925), zbieracza i odkrywcy rolin w Japonii, wspó³pracuj±cego z dyrektorem Ogrodu Botanicznego w Petersburgu C.J. Maximowiczem. P o c h .: Forstbotanischer Garten Tharandt - 1992.