fot.181
59 pan.1a; kwatera VIB;
003891 2n = 114
Magnolia denudata Desr. 1792
syn.: Gwillimia yulan (Desf.) Kostel 1836, Lassonia heptapeta Buc'hoz 1779, Magnolia alexandrina Steud.
1841, Magnolia citriodora Steud. 1841, Magnolia conspicua Salisb. 1806, Magnolia conspicua var.
purpurascens Rehder et E.H.Wilson (?) (bdnie), Magnolia conspicua var. rosea Veits (?) non Veitch,
Magnolia cyathiformis Rinz ex K.Koch 1869, Magnolia denudata var. pyramidalis T.B.Hao et Z.X.Chen 1985,
Magnolia heptapeta (Buc'hoz) Dandy 1934, Magnolia obovata var. denudata (Dsr.) DC. 1817, Magnolia precia
Corra ex Vent, (1803) nom. nud., Magnolia purpurea var. denudata (Desr.) Loudon (?), Magnolia spectabilis
G.Nicholson 1894 (bdnie), Magnolia superba G.Nicholson 1894 (bdnie), Magnolia triumphans G.Nicholson
1894 (bdnie), Magnolia yulan Desf. 1809, Michella yulan (Desf.) Kostel 1836, Yulania conspicua (Salisb.)
Spach 1839
Magnolia naga
Mae d r z e w o do 15 m wysokoci, o regularnej szerokostokowatej koronie. L i c i e szerokojajowate do 15 cm d., na szczycie lekko zaostrzone, obustronnie skpo pokryte woskami. K w i a t y w IV, przed limi, pachn cytryn, 9 (12) tepali jednakowej wielkoci 3 zewntrzne, nieznacznie u nasady zarowione i biae wewntrzne do 15 cm red. W y s t .: wsch. i pd. Chiny - Ahui, Hunan, Fujin, Jingsu, Zhejing, Guangdong, Guizhou. Gatunek podobny do biao kwitncych odmian M. soulangeana. U p r .: dost. mroz. ( - 23 C), ale ze wzgldu na bardzo wczesne kwitnienie pki i kwiaty czsto s niszczone przez spnione przymrozki. P o c h .: OB PAN Warszawa Powsin ofiarowa A. Marczewski - 1992.