594 pan.22; kwatera IIID
002840
Rhododendron edgarianum Rehder et E.H.Wilson 1913
Subg. Rhododendron. Sect. Rhododendron, Subsect. Lapponica
Ranecznik Edgara
K r z e w 0,5 - 0,9 m wysokoci, zwarty i wyprostowany. L i c i e wielosezonowe okoo 1 cm d., szerokoeliptyczne, obustronnie z tarczkami; z wierzchu szare, od spodu brzowe. K w i a t y w V/VI, 1 -1,5 cm d., lejkowate, niebieskopurpurowe do rowopurpurowych; prcikw 10, pylniki jasnobrzowe, kielich orzsiony; zebrane po 1, niekiedy 3 na kocach pdw. W y s t .: Chiny Sichuan na wysokoci 3700 - 4600 m. U p r .: w zalenoci od pochodzenia od dost. mroz. ( - 23 C) do mroz. (>-29 C). P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkka Rolin Wrzosowatych St. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa S. Winiowski - 1999.