597 pan.22 ; kwatera IIA
018048
Cotoneaster rotundifolius 'Ruby'
Irga okr±g³olistna 'Ruby'
K r z e w do 0,7 - 1 m wysokoci, szeroko pok³adaj±cy siź. L i c i e sezonowe, 8 -15 mm d³., jajowate, tźpe lub zaostrzone; z wierzchu silnie b³yszcz±ce, ciemnozielone; spodem janiejsze niebieskawozielone, czźsto z czerwonawymi nerwami. O w o c e oko³o 8 mm red., kuliste, matowo czerwone. U p r .: dost. mroz. (- 23 °C). P o c h .: Pražska Botanickį Zįhrada v Troji - 1989.