598  pan.22 ; kwatera IIA
004238
Chamaecyparis pisifera 'Snow' H.G.Hillier 1971 {Japonia <1971}
syn.: Chamaecyparis pisifera 'Miko', Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa Snow' hort., Chamaecyparis pisifera
'Summer Snow' hort. Europa
Cyprysik groszkowy 'Snow'
K r z e w kar³owaty, p³askokulisty, bardzo gźsty. I g ³ y wielosezonowe, miźkkie, niebieskozielone. M³ode pźdy kremowobia³e (!), czźsto uszkadzane przez silne promieniowanie s³oneczne, szczególnie zimowe. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów Ozdobnych A. Końca, Zgierz ofiarowa³ A. Końca 1999.