601 pan.22; kwatera: IIA, XIB
010822
Rhododendron 'Lachsgold' {D.G. Hobbie, L. Ehren 195053/1970} (Gr. 11a Wardii)
[R. wardii var. wardii × ?]
syn.: Rhododendron 'Astrocalyx-Hybride' Gelb, Rhododendron 'Ehrengold' (klon I).
æanecznik 'Lachsgold'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,4 × 1,8 m, silny, wyprostowany i gźsty.Lic i e wielosezonowe 10 - 12 × 6 - 7 cm, jajowate, p³askie, æywozielone i b³yszcz±ce, ³adne. K w i a t y  w V/VI, 6 - 8 cm red., dzwonkowate, w p±ku ³ososioworóæowe, pó¼niej kremowoæó³te (2C-D); brzeg p³atków delikatnie róæowo zabarwiony; cźtki s³abo widoczne, nieliczne, æó³tozielone (154B-C); nitki prźcików i s³upka jak p³atki, szypu³ki kwiatowe do 4 cm d³.; zebrane po 10 - 14 w lu¼ne, kuliste kwiatostany 14 - 17 cm red., d³ugo kwitn±ce. U p r .: dost. mroz. (- 23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.