602  pan.22; kwatera: IIA, IIIE, IVD
008916
Campsis radicans 'Flamenco'
Milin amerykański 'Flamenco'
Wygl±da prawie identycznie jak gatunek, ale k w i a t y juæ na m³odych rolinach pomarańczowoczerwone, a  l i c i e ciemniejsze. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1999; „Clematis” Szkó³ka Pojemnikowa Sz. Marczyński, W. Piotrowski, Pruszków ofiarowa³ Sz. Marczyński 2000.