603 pan.22; kwatera: IIA, IIB
002754
Erica carnea 'Snow Queen' {Verboom 1934}
syn.: Erica herbacea 'Snow Queen'
Wrzosiec czerwony 'Snow Queen', syn.: Wrzosiec krwisty 'Snow Queen', Wrzosiec wiosenny 'Snow Queen'
K r z e w i n k a do 15 cm wysokoci, o wiotkich pdach. L i c i e wielosezonowe i jasnozielone.   K w i a t y rozwijaj si ju w II-III, biae, due i liczne. U p r .: zad. mroz. ( - 26 C), ale wskazane jest okrywanie i osanianie na zim. P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa S. Winiowski - 1989.