endemit
604 pan.22 ; kwatera IIB
004389
Pinus aristata Engelm. 1862
syn.: Pinus balfouriana Wats. non J.Jefferies, P. balfouriana var. aristata Engelm. 1878
Sosna ocista
Mae d r z e w k o w ojczynie do 12 m (maks. do 20 m) wysokoci, w uprawie znacznie nisze, bardzo wolno rosnce i wyjtkowo dugowieczne wiek kilku okazw ocenia si na 4600 lat. Korona nieregularna, luna, konary dugie i sabo rozgazione. P d y gsto pokryte drobnymi woskami. I g y wielosezonowe, 2 - 4 cm d., zebrane po 5, caobrzegie, dugowieczne utrzymuj si do 15 lat, ciemnozielone, jakby sklejone i pokryte kaczkami biaej ywicy (!), sprawiaj wraenie opanowanych przez czerwce weniste. Uoone bardzo gsto i skierowane ku przodowi. S z y s z k i 4 - 9 cm d., jajowate, mocno oywicowane z dugimi, cienkimi i amliwymi wyrostkami na kadej usce nasiennej (aristata). W y s t .: niewielki obszar Gr Skalistych, powyej 2400 m n.p.m. U p r .: b. mroz. (>- 29 C), wyjtkowo wytrzymaa na susz i odporna na rdz wejmutkowo-porzeczkow. W uprawie od 1861 r., w Polsce od 1866 r., ale brak starych okazw. Z a s t .: doskonaa do miniaturowych ogrodw. P o c h .: Orodek Kultury Lenej Gouchw - ofiarowa A. Pikulski - 1989.