605  pan.22 ; kwatera IIB
009345
Cryptomeria japonica 'Compacta' Carričre 1878 {Thibault ex Keteleer 1877}
syn.: Cryptomeria compacta hort., Cryptomeria japonica 'Lobbii Compacta'
Szydlica japońska 'Compacta'
D r z e w o oko³o 10 m wysokoci Korona w±skostoækowata, gźsta, zw³aszcza gór±; strza³a prosta, czźsto wysoko oczyszczona, górne ga³±zki skupione w pźkach na końcach ga³źzi. I g ³ y wielosezonowe, krótkie i niebieskawozielone. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C) do b. mroz. (> - 29 °C).   C i e k a w o s t k i : w Sulistrowiczkach k. Sobótki ronie dobrze od kilkudziesiźciu lat okaz, opisywany takæe jako Cryptomeria japonica 'Dacrydioides'. P o c h .: Boskoop, gie³da 1995.