607 pan. 23

Hemerocallis  'Double Persian'

Liliowiec 'Double Persian'