PL
61 pan.:1b,15,16,21b,25; kwatera: IB, IIIB, IIIF, XIV, XVI, A/O
003718 2n = 22
Corylus avellana L. 1753
Leszczyna pospolita, syn.: „Orzech laskowy”
K r z e w do 5-8 m wysokoci, niekiedy d r z e w o do okoo 10 m. Li c i e odwrotniejajowate do 13 cm d., krtko zaostrzone, z pikowanym i czsto wrbnym brzegiem, pokryte mikkimi woskami. W y s t .: Europa, poza kracami pnocnymi, Azja Mn. i Kaukaz; w Polsce jedyny rodzimy gatunek, pospolity na niu i w niszych pooeniach grskich. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), ronie na glebach yznych, przewiewnych, zasobnych w wglan wapnia. Znosi silne ocienienie i nasonecznienie. Unika gleb jaowych, suchych i podmokych. Daje liczne odrosty z pnia. Z a s t .: wyjtkowo cenny krzew do zadrzewie krajobrazowych, przydronych i przeciwerozyjnych. Ma due znaczenie biocenotyczne owoce s zjadane przez gryzonie i ptaki, cika dobrze si rozkada. Cenna dla zwikszenia rnorodnoci gatunkowej upraw lenych. Dobrze ronie w miastach, ale o wiele cenniejsza jest dla warunkw miejskich C. colurna (!). W a r t o  w i e d z i e : woska miejscowo Avellano, od ktrej pochodzi naukowa nazwa gatunku, to od wiekw centrum uprawy leszczyny. P o c h .: nn samosiewy lub zdziczae.