610 pan.23 ; kwatera IIID
007928
Taxus baccata 'Horizontalis' Pépin 1850 {Bertin Nurs. <1850}
syn.: Taxus horizontalis Pépin
Cis pospolity 'Horizontalis'
M³ode roliny bardzo d³ugo lub wcale nie wytwarzaj± przewodnika i rosn± p³asko. Ga³êzie s± d³ugie, szeroko i horyzontalnie rozpostarte. I g ³ y ma wielosezonowe, 25 - 30 × 4 mm, ciemnozielone, lekko sierpowato wygiête. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - <1928.