612  pan.24 ; kwatera X
008131
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 'Argentea' Henkel 1901 {<1901}
[klon A. lasiocarpa var. arizonica]
syn.: Abies lasiocarpa 'Arizonica Argentea' Andr 1901
Joda grska 'Argentea'
D r z e w o do 15 m wysokoci, rozdzielnopciowe, jednopienne, o koronie wskostokowatej z ostrym wierzchokiem, ronie powoli. Korowina biaoszara, korkowata, elastyczna (!). P d y jasne, popielate lub tawoszare. I g y wielosezonowe, do 4,5 cm d., z wierzchu srebrzystoniebieskawe od woskowego nalotu (!); od spodu i z wierzchu z biaymi paskami, nasady nie skrcone, aromatyczne. S z y s z k i mae 5 cm d., bez wystajcych usek okrywowych. U p r .: mroz. ( - 29 C); dobrze ronie na stanowiskach nasonecznionych, dosy odporna na susz; mode pdy mog by niszczone przez spnione wiosenne przymrozki. Odmiana bardzo podobna (identyczna ?) do A. lasiocarpa 'Arizonica Glauca' M. Vilm. 1906 i A. l. 'Glauca' M. Vilm. 1906. P o c h .: OBUWr. Wrocaw - 1998.