617pan.25 ; kwatera A/3
013668
Juglans regia 'Leopold' {B. Dudek ok. 1970/ok. 1970}
syn.: Juglans nigra 'Leopold' (b³źdnie)
Orzech w³oski 'Leopold'
D r z e w o z kulist±, nisko osadzon± koron±, po 10-latach uprawy oko³o 1,5 m wysokoci, ronie do¶ę powoli. P źd y m³ode jasnozielone, nagie. K o r a br±zowoszara. L i c i e sezonowe, jasnozielone, 30-50 × 25-30 cm, zmienne w róænym stopniu powcinane i postrzźpione, niesymetryczne oraz zdeformowane, klapowane, z³oæone przewaænie z 11 (15) listków 15-20 cm d³., 2-3 pary dolne do 3 cm szer., lancetowato klapowane, niektóre klapy wciźte aæ do nerwu, ca³obrzegie; listki górne wźæsze, do 2 cm szer., nieregularnie g³źboko z±bkowane (do 0,7 cm) lub z±bkowano-pi³kowane, niektóre podzielone na 15 klap bardzo g³źboko z±bkowanych; czź¶ę lici dwukrotnie krótsza 18-25 × 20-30 cm i z³oæona z 3-7 listków 10 -12 × 16 -10 cm. Owocuje w m³odym wieku. O w o c e kuliste, g³adkie, zielone 3,5 cm red. U p r .: prawdopodobnie mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Szkó³ki M. Koz³owski ofiarowa³ M. Koz³owski - 1997.