fot.127
62 pan.:1b,4,16,26 ; kwatera: IB, IIID, IVC, XIA;
003925
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' {Japonia <1861}
syn.: Ampelopsis veitchii hort., Ampelopsis Veitchii hort. NL (b³źdnie = P. t. 'Veitch Boskoop'), Parthenocissus
tricuspidata
'Veitchii' hort. (b³źdnie = P. t. 'Veitch Boskoop'), Parthenocissus veitchii (Carričre) Graebn.,
Parthenocissus veitchii Graebn., Parthenocissus Vitis veitchi hort., Parthenocissus Vitis veitchii Lynch., Vitis
veitchii
(Carričre) hort. ex C.K.Schneid
Winobluszcz trójklapowy 'Veitchii'
P n ± c z e samoczepne, 12 -15(20) m wys., przyrastaj±ce rocznie 0,5 -1,(2,5) m, podobne do gatunku, ale o liciach mniejszych, jajowatych, nie klapowanych lub 3-dzielnych, brzegiem grubo z±bkowanych. U p r .: mroz. ( - 29 °C). Jedno z piźkniej przebarwiaj±cych siź jesieni± pn±czy. Od dawna uprawiane w Chinach, Japonii i Korei. Introdukowane z Japonii do Anglii oko³o 1861 r.
P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie L. i G. Kurowscy, Końskowola 1990; Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1992, 1997.