621 pan.25 ; kwatera A/0
003859
Kerria japonica (L.) DC.
syn.: Corchorus japonicus Thunb., Rubus japonicus L.
Z³otlin japoński
K r z e w do 1,5 - 2 m wysokoci, szeroko rozrastaj±cy siź przez podziemne roz³ogi, o jaskrawych zielonych pźdach. L i c i e sezonowe, w±skojajowate, na szczycie d³ugo zaostrzone, 7 -10 × 3,5 cm, ostro podwójnie pi³kowane, jasnozielone. K w i a t y w V-VI, pojedyncze na końcach bocznych pźdów, do 3,5 cm red., z³ocistoæó³te. Owoców najczź¶ciej brak, poniewaæ czźsto uprawiany jest klon sterylny. W y s t .: rod. i zach. Chiny. U p r .: mroz. ( - 29 °C), po przemarzniźciu szybko odrastaj± nowe pźdy. Tolerancyjny, ronie na kaædej uprawnej glebie, najlepiej na wieæej, próchniczej i umiarkowanie wilgotnej; znosi ocienienie. Z a s t .: oryginalny krzew ozdobny w czasie kwitnienia i zim± z b³yszcz±cych, zielonych pźdów. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1998.