622 pan.25 ; kwatera A/0
008438
Lonicera nitida 'Elegant' {Krüssmann ok. 1935}
[L. nitida × L. pileata (?)]
syn.: Lonicera nitida 'Yunnan', Lonicera pileata yunnanensis hort., Lonicera pileata 'Yunnanensis'
Suchodrzew mirtolistny 'Elegant'
K r z e w do 1 (1,5) m rednicy, gźsty, ga³źzie boczne uk³adaj± siź horyzontalnie i silnie przewisaj±. L i c i e wielosezonowe, jajowate, 1,5-2 cm d³., u podstawy klinowate, z wierzchu b³yszcz±ce, ciemnozielone, spodem janiejsze. K w i a t y w V-VI, kremowobia³e, 8 -10 mm d³., pachn±ce, krótkoszypu³kowe, ma³o widoczne wród lici. O w o c e jagody w VII - VIII, 4 mm red., fioletowoczerwone. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C), wymaga okrywania na zimź nawet w Polsce Zach., gdzie krzewy czźsto przemarzaj± do gruntu, ale szybko regeneruj±; znosz± zacienienie, suszź, miejski klimat, silne ciźcie. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1999.