fot.144 205
63 pan.:1b,25 ; kwatera: IB, XIA;
003847
Hydrangea paniculata 'Grandiflora'{Japonia <1860}
syn.: Hydrangea paniculata grandiflora Siebold 1866
Hortensja wiechowata 'Grandiflora', syn.: Hortensja bukietowa odm. wielkokwiatowa
Wygl±da prawie identycznie jak gatunek, ale ma k w i a t o s t a n y wiźksze (typu wiecha), 15-30 d³., u podstawy 10 cm szer., z³oæone prawie wy³±cznie z kwiatów sterylnych 2,5 cm red., czysto bia³ych, przekwitaj±cych róæowawych. Owoców brak. U p r .: mroz. ( - 29 °C). W Europie w uprawie od 1860 r, w Polsce od 1878 r. Odmiana od dawna w uprawie, cenna do ogrodów przydomowych, zieleni miejskiej i parków. P o c h .: OB Kanagawa 1993; Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1989; Baumschulen G.D. Böhlie - 1990.