633 pan.25; kwatera A/0
003943 2n = 14, 28
Potentilla fruticosa L.
syn.: Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz
Piźciornik krzewiasty
K r z e w niski, do 1 - 1,5 m red., bardzo gźsty, w zarysie kulisty, d³ugowieczny. L i c i e sezonowe, zielone, 3 - 5 × 2,5 cm, pierzastoz³oæone z 5(3 - 7) w±skoeliptycznych listków ca³obrzegich i podwiniźtych 13 cm d³. K w i a t y w V/VII i mniej liczne do X, do 2 - 3(4) cm red., liczne, zebrane po (1)2 - 3 w bocznych lub szczytowych wierzchotkach. O w o c e br±zowe, ma³o dekoracyjne. W y s t .: za wyj±tkiem najzimniejszych stref, na ca³ej pó³kuli p³n.- w Ameryce, Azji, Europie. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), ze wzglźdu na g³źboki system korzeniowy, wytrzyma³y na suszź i dobrze ronie na glebach lekkich, piaszczystych, gliniasto-piaszczystych. Wymaga pe³nego nas³onecznienia. Wskazane lekkie ciźcie zaraz po g³ównym kwitnieniu, by usun±ę brzydkie owoce. Z a s t .: gatunek i jego liczne odmiany uprawne cenne do kompozycji grupowych, w zieleni miejskiej, na naturalne i ciźte æywop³oty oraz do tworzenia kolorowych plam na skarpach przy autostradach w celu „przerwania” monotonii jazdy. Wytrzymuje warunki miejskie. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1999.