67 pan.1b ; kwatera IB
004293
Juniperus × media 'Pfitzeriana Aurea' Hill 1936 {D. Hill Nurs. 1923/1936}
[sport od Juniperus × media 'Pfitzeriana']
syn.: Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea', Juniperus chinensis pfitzeriana aurea Hill, Juniperus × media var.
pfitzeriana f. aurea Melle, Juniperus media Pfitzeriana aurea Melle 1947
Ja³owiec poredni 'Pfitzeriana Aurea' , syn.: Ja³owiec chiński 'Pfitzeriana Aurea'
K r z e w bardziej p³aski od Juniperus × media 'Pfitzeriana' i wolniej rosn±cy. Pźdy przewodnie wyci±gniźte „sznurkowato” z mocno zwisaj±cymi końcami, w okresie wzrostu delikatnie jasnoæó³tymi, pó¼niej æó³tozielonymi. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1991.