72 pan.:1b,4; kwatera: IB, X
004292
Juniperus × media 'Pfitzeriana' (Beissn.) Melle 1946 {Späth Baumschule <1899/1899}
syn.: Juniperus chinensis var. pendula Beissn., Juniperus chinensis 'Pfitzeriana', Juniperus chinensis Pfitzeriana
Späth 1899, Juniperus media Pfitzeriana Melle, Juniperus × pfitzeriana 'Wilhelm Pfitzer', Juniperus sabina
'Knap Hill' Fitsch.
Ja³owiec poredni 'Pfitzeriana', syn.: Ja³owiec chiński 'Pfitzeriana'
Szeroki k r z e w do 2 m wysokoci i 5 m red., o pźdach skierowanych skonie ku górze, ronie szybko. Ulistnienie igie³kowate, szarozielone; klon mźski. U p r .: odmiana b. mroz. (>- 29 °C), toleruj±ca stanowiska pó³cieniste, czźsto stosowana w terenach zieleni. P o c h .: nn - <1928; OBUWr. Wroc³aw -1975.