75 pan.1b; kwatera IB
009217
Lonicera × brownii 'Dropmore Scarlet' {F.L. Skinner <1950]
[L. hirsuta × selekt L. sempervirens]
Wiciokrzew pomorski 'Dropmore Scarlet'
P n ± c z e 2- 3 (5) × 1,5-2 m, owijaj±ce siź niebieskozielonymi pźdami wokó³ podpór, ronie do¶ę szybko, æywotne. L i c i e sezonowe, w ³agodne zimy czź¶ciowo zimuj±ce, 6-8 cm d³., od spodu niebieskawe, górna para zroniźta. K w i a t y w k.VI-VIII(X), 3-4,5 cm d³., d³ugotr±bkowe, b³yszcz±ce, jaskrawo pomarańczowoszkar³atnoczerwone, lekko pachn±. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Pn±cze ³atwe w uprawie, stosunkowo odporne na choroby. Nazwa odmiany pochodzi od miejscowoci Dropmore w Kanadzie, w której mieszka³ hodowca F.L. Skinner. P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie L. i G. Kurowscy, Końskowola - 1993.