79 pan.:1b.21b; kwatera A/11, IB
003788
Fagus sylvatica f. pendula (Dum.Cours.) Schelle 1903
syn.: Fagus pendula Dum.Cours. 1811, Fagus sylvatica f. pendula (Loudon) Schelle, Fagus sylvatica pendula
Schrank 1829, Fagus sylvatica 'Pendula', Fagus sylvatica var. pendula Loudon1823, Fagus sylvatica pendula
Salm-Dyck 1834
Buk pospolity f. zwisaj±ca, syn.: Buk pospolity f. p³acz±ca
D r z e w o nawet do 30 m wysokoci w Europie Zach., o kaskadowo zwisaj±cych ga³źziach i malowniczych, niepowtarzalnych, szerokich lub w±skich, jednostronnie lub symetrycznie rozwiniźtych, z przewodnikiem lub bez, szerokoparasolowatych lub kopulastych koronach. Niektóre same „podnosz±” swoj± koronź do góry. Obecnie to nazwa zbiorowa obejmuj±ca kilka podobnych klonów. Podobne odmiany: 'Bornyensis', 'Horizontalis', 'Miltonensis', 'Tortuosa' i inne. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Jest to jedno z piźkniejszych p³acz±cych drzew, doskona³e do zieleńców miejskich, parków i duæych ogrodów. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów KULAS, Pisarzowice ofiarowa³ K. Kulas - 1989; Szkó³ki Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek , Pisarzowice ofiarowa³ E. Pude³ek - 1989.