(!)
81 pan.1b; kwatera: IB, IIIB
004299
Juniperus sabina 'Variegata' Hayne 1822 {nn <1775}
syn.: Juniperus sabina tamariscifolia variegata Nelson, Sabina variegata West.)
Ja³owiec sabiński 'Variegata', syn.: Ja³owiec sawina odm. pstra
K r z e w do 1 × 1,5 m, ronie powoli. Ulistnienie g³ównie ³uskowate, ga³±zki bia³o- lub kremowopstre. Odmiana podobna do Juniperus sabina 'Aureovariegata' {Irlandia <1923}. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Z a s t .: ze wzglźdu na silne w³aciwoci truj±ce nie powinien byę sadzony w ogrodach, gdzie przebywaj± dzieci. P o c h .: Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice - 1990; OBUWr. Wroc³aw - 1994.