fot.90a
94 pan.:1b,2,10,12;kwatera: IA, IIC, IIID, VIA, XIIA
002789
Pieris japonica (Thunb. ex Murray) D.Don ex G.Don
syn.: Andromeda japonica Thunb.
Pieris japoński
K r z e w 2 - 3 m rednicy, w ojczy¼nie 3 - 4 m wysokoci, gźsto uga³źziony, o pźdach nagich.  L i c i e wielosezonowe 3 - 8 cm d³., skórzaste, skupione na szczycie pźdu, skrźtoleg³e, zwykle w±sko odwrotnie jajowate, brzegiem karbowane; z wierzchu ciemnozielone i b³yszcz±ce, od spodu z czarnymi gruczo³kami. M³ode pźdy brunatnoczerwone. K w i a t y w III - V, 8 mm d³., liczne, nieænobia³e, 5-krotne, beczu³kowate lub dzbaneczkowate; zebrane w zwisaj±ce okaza³e wiechy do 12 cm d³. Owocem jest p³askokulista torebka 56 mm red. W y s t .: Japonia wyspy Hondo i Kiusiu. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), ale bardziej wraæliwy na mróz od P. floribunda, dobrze zimuje tylko w Polsce Zach.; pozosta³e wymagania jak róæaneczniki. Z a s t .: krzew szczególnie ozdobny wiosn±, cenny w kaædym ogrodzie. P o c h .: Szkó³ka J. Byczkowski ofiarowa³ J. Byczkowski - 1988; OBUWr. Wroc³aw 1988, 1989, 1992, 1996; Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³ T. Bojarczuk - 1996.