97 pan.:1b,3-8,12,14,15,17,18,19,21a,21b,26 ;
kwatera: IIIA, B, C i H, IVB, IVD, V
004417
Pinus peuce Griseb. 1844
syn.: Pinus cembra var. fruticosa Griseb. 1841, P. excelsa Wall. ex D.Don var. peuce (Griseb.) Beissn., P.
excelsa
Hook. 1865 non Wall., P. vermicularis Janka 1884, Strobus peuce (Griseb.) Moldenke
Sosna rumelijska
D r z e w o po 15 latach uprawy okoo 5 m wysokoci, 100-letnie 20 - 25 m wysokoci, w ojczynie 25 - 35 m (maks. 42 m), dugowieczne, do gste o koronie wskostokowatej z gaziami do ziemi, ronie do szybko. P d y mocne, nagie i bez nalotu, pczki szarawo oywicowane, z wolnymi kocami usek, cylindryczne i do nagle dugo zaostrzone. I g y wielosezonowe, 6 -10 cm d., zebrane po 5, wiotkie, sinozielone; uoone gsto na pdach rocznych i skierowane ku przodowi; opadaj po 2 - 3 latach. S z y s z k i walcowate lub stokowate, do 15 cm d., pocztkowo zielone, pniej brzowe i szeroko otwarte. W y s t .: gry Pw. Bakaskiego, od pd. Jugosawii po pd.-zach. Bugari i pn. Grecj do 2000 m n.p.m. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), tolerancyjna co do gleby, odporna na warunki miejskie i rdz wejmutkowo-porzeczkow (!) - powinna zastpowa podobn, take 5-igieln, wraliw na rdz sosn wejmutk. Opisana po raz pierwszy w 1839 r., w uprawie w Arboretum Krnickim ju od 1858 r. W Wojsawicach najwiksze 110 -120-letnie okazy maj po 24 - 25 m wysokoci i 200 - 220 cm obwodu. Z a s t .: jedna z najpikniejszych sosen, cenniejsza od Pinus strobus zalecana do duych ogrodw, parkw i zielecw miejskich. P o c h .: nn - <1928; samosiewy - 1994.