fot.123 154
98  pan.:1b,18,19,21b,22 ; kwatera: IIIE, IIIJ, A/1;
004179 2n = 22
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 1956
syn.: Calocedrus californica Kurz., Heyderia decurrens K.Koch 1872, Libocedrus Craigiana C.Lawson ex
Gordon, Libocedrus decurrens Torr. 1853, Thuja Craigiana Murray 1853, Thuja gigantea Carričre 1855 non
Nutt.
Cedrzyniec kalifornijski
D r z e w o 15 × 1,5 m, w ojczy¼nie do 45 m wysokoci, rozdzielnop³ciowe, jednopienne o koronie w±skostoækowatej, zwartej. Rozga³źzienia sp³aszczone, pokryte w±skimi i równej d³ugoci ³uskami. S z y s z k i 2-2,5 cm d³., zwisaj± pojedynczo na końcach ga³±zek, dojrzewaj± w pierwszym roku i otwieraj± siź szeroko. W y s t .: zach. czź¶ę Ameryki P³n. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); wymaga miejsc ciep³ych, os³oniźtych, gleb æyznych i dostatecznie wilgotnych; polecana do uprawy w najcieplejszych regionach kraju. W Europie od 1853 r., w Polsce od 1872 r. O k a z y najwiźksze w Polsce: obecnie 90-letni okaz, ronie w ¦winoujciu 28/160 cm obw. (pomiar 1979 r.), w Rogowie 41-letni 18/40 cm red. P o c h .: Arboretum Kórnickie (?) ok. 1965 r. (pomiar w 2000 r kwatera: IA 14/100, IIIE 11/69); Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz 1990, 1993, 1997