Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
103 pan. 1b; kwatera IA
004098
Vinca major L.
Barwinek większy
P ó ł k r z e w podobny do V. minor, ale wyższy, 0,25 - 0,3 × 0,8 - 1 m wysokości i o dłuższych pędach. L i ś c i e większe, wielosezonowe, ciemnozielone z połyskiem, brzegiem orzęsione, skórzaste, jajowate, 3-7 cm dł., u nasady zaokrąglone lub sercowate; ogonek 8-12 cm dł.K w i a t y w V - IX, jasnoniebieskie, duże do 3,5 - 4 cm śred. W y s t .: płd. Europa, zach. Azja. U p r .: dość mroz. ( - 20,5 °C), często przemarza do gruntu, ale powoli odrasta z podziemnych rozłogów; ma nieduże wymagania glebowe, ale preferuje gleby żyzne, próchniczne i miejsca zacienione. Z a s t .: atrakcyjna roślina kobiercowa do stosowania tylko w Polsce Zach. w korzystnym mikroklimacie.
P o c h .: OBUWr - 1988.