Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.86  89
120 pan. 2; kwatera IIIB;
007695
Rhododendron sutchuenense Franch. 1895
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Fortunea
æanecznik syczuański
K r z e w do 3 m wysokoci, po 30 latach uprawy w Bremie 3,5 × 4 - 5 m, w ojczy¼nie drzewo do 8 m, w m³odoci zwarty, pó¼niej lu¼ny. M³ode p ź d y grube, pokryte gźstym, szarobia³ym kutnerem, starsze nagie. L i c i e wielosezonowe 11 - 25 × 3 - 8,5 cm odwrotnie jajowate do pod³uænie jajowatych z d³ugo zaostrzonym wierzcho³kiem, z wierzchu ciemnozielone, nagie i matowe, od spodu sinozielone, nerw g³ówny pokryty we³nistymi w³oskami; ogonek liciowy 2 - 2,5 cm d³. z kutnerem. K w i a t y w III/IV, 5 - 8 cm red., szerokodzwonkowate, róæowe z purpurowymi cźtkami na rodkowym p³atku górnym, bez plamki w gardzieli (!), wewn±trz gźsto i miźkko ow³osione, 12 - 15 prźcików z miźkkimi w³oskami u podstawy; zebrane po 8 - 14 w szczytowe, kuliste kwiatostany do 20 cm red. W y s t .: Chiny Sichuan, Hubei, Shaanxi, Guizhou na wysokoci 1500 - 2400 m. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); jeden z najwczeniej kwitn±cych u nas róæaneczników, o ozdobnych, wyj±tkowo duæych liciach. W uprawie od 1901; odkryty przez E.H. Wilsona. W a r t o  w i e d z i e ę : w ojczy¼nie czźsto krzyæuje siź z R. praevernum, tworz±c mieszańce R. × geraldii. P o c h .: nn ofiarowa³ J. Kwanik - 1991.