Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
129 pan. 3; kwatera: IIIC, VIIB
004434
Taxus baccata 'Fastigiata' Loud. 1838 {Irlandia/Lee & Kennedy Nurs. 1870/>187}
syn.: Taxus baccata var. hibernica Hook. ex Loudon, Taxus baccata var. fastigiata (Lindl.) Loudon, Taxus
baccata stricta
C.Lawson, Taxus fastigiata Lindl. 1850, Taxus hibernica Macay 1836, Taxus pyramidalis hort.
Cis pospolity 'Fastigiata', syn.: Cis pospolity odm. irlandzka
K r z e w do 3 m wysokoci, o w±skim, kolumnowym pokroju z wiekiem coraz szerszym, ronie do¶ę szybko. I g ³ y wielosezonowe, ciemnozielone, odgiźte ku do³owi i u³oæone promienicie. Klon æeński. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), zalecany do uprawy w regionach o ³agodnym, morskim klimacie. P o c h .: Ogród Dendrologiczny w Przelewicach ofiarowa³a £. Swi³³o - 1993; OBUWr. Wroc³aw - 1995.