Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
141 pan.:3  5  10  12; kwatera: IIIF, VIII, XIB, XIIB `
008454
Rhododendron 'Alfred' {Firma T.J.R. Seidel 1891/1899} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Everestianum' × R. 'Everestianum']
æanecznik 'Alfred'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, zwarty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe. K w i a t y w V/VI, 4,5 - 6 cm red., liliowe (81C); cźtki s³abe, zielonoæó³te na janiejszym tle; brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 11 - 15 w piramidalne do kulistych kwiatostany 8 × 10 cm. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C) i regularnie, corocznie obficie kwitn±ca; w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: Firma Herm. A. Hesse, Weener ofiarowa³a rodzina Oheimbów - 1984; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1920, 1994.