Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
fot.75
146 pan.: 3  11; kwatera: IIIB, IIID, IX, XIIB;
002998
Rhododendron sichotense Pojark. 1952
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Rhodorasta
syn.: Rhododendron dauricum L. ssp. sichotense (Pojark.) Aleksandrowa et Schmidt 1982
Różanecznik sichoteński
K r z e w podobny do R. dauricum, ale kwitnie od 1- 2 tygodni później i nie na „raty”. L i ś c i e dwusezonowe zimowe 2 - 3 × 1 cm, zebrane po 6 - 8 na pędzie kwiatowym (u R. dauricum 13), jajowatoeliptyczne, obustronnie gęsto ogruczolone. Korona około 2 cm dł. i 3 - 4 cm śred. W y s t .: wsch. skłony gór Sichote-Alin (stąd nazwa) na Syberii aż po Pacyfik. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C).
P o c h .: OB Władywostok - 1998; OB PAN Warszawa - 1995.