Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
147 pan.3  5  10  12; kwatera: IIIF, IX, XIA, XIIA
009710
Rhododendron 'William Austin' {J. Waterer <1915} (Gr. 2a Catawbiense)
[nn]
æanecznik 'William Austin'
K r z e w  2 - 2,5 m wysokoci, szerokokulisty i nieco lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 15 - 17 × 5 - 6 cm, w±sko eliptyczne, charakterystycznie d³ugo zaostrzone, ciemnozielone i matowe. K w i a t y  w V/VI, 7 - 8 cm red., w p±ku ciemnopurpurowoczerwone (60A), pó¼niej rubinowoczerwone (60C-D); cźtki do¶ę liczne, czarnobr±zowe; brzeg p³atków lekko pofalowany i wygiźty na zewn±trz; nitki prźcików i s³upka jak p³atki, pylniki bia³oæó³te; zebrane po 7 - 20 w kuliste i zwarte kwiatostany, czźsto po 1 - 4 na końcach pźdów. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. Odmiana oznaczona przez W. Schmalscheidta. P o c h .: nn - <1928; Wojs³awice - 1993, 1995.